חדשות הספרייה

שירותי פקס

27 דצמבר, 2018

בספרייה ינתנו שירותי פקס.

משלוח פקס יתאפשר עד 5 דפים.

עלות - 5 ש"ח למספר טלפון אחד.