חדשות הספרייה

חדשות

שירותי פקס

שירותי פקס

בספרייה ינתנו שירותי פקס. משלוח פקס יתאפשר עד 5 דפים. עלות - 5 ש"ח למספר טלפון אחד.
המשך קריאה: שירותי פקס